Conferences

________________2023______________

24 February – 5. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Nudologiczna, Warsaw, Poland. Presentation: Nuda a władza: Jak relacje władzy wpływają na odczuwanie nudy [Boredom and Power: How power relations influence feeling boredom]

________________2021______________

24-26 June – 4th International Interdisciplinary Boredom Conference, Madrid, Spain [online]. Presentation: Disdained or Psychologized: Towards the Sociological Definition of Boredom.[watch video]

________________2019______________

6-8 JuneScuola Democratica: Education and Post-Democracy, Cagliari, Italy. Presentation: Precarity, Lack of Belongingness and Boredom: Beginning a Career  in Polish Academia.

15 March – O konferencji naukowej… i jej fenomenie społeczno-kulturowym, Cieszyn, Poland. Presentation: Nuda konferencji naukowych w perspektywie interakcyjnej [Conference Boredom in the Interactional Perspective].

________________2018_______________

6-7 November – Perspektywy sportu w społeczeństwie ponowoczesnym – od wspólnoty do komercjalizacji, Gdańsk. Presentation: Między sportem a rekreacją: tancerze tańca towarzyskiego kategorii Senior [Between Sport and Recreation: Senior Ballroom Dancers].

25-26 October – VI Ogólnopolska Konferencja Badaczy Szkolnictwa Wyższego, Poznań. Presentation: Między pasją, obowiązkiem i nudą: nuda dydaktyczna pracowników dydaktyczno-naukowych [Between Passion, Duty, and Boredom: Teaching Boredom of Academic Workers].

________________2017_______________

23-24 November – Gnuśność, lenistwo i złe nawyki. Przyjemność czy pazerność w ujęciu historycznym, Kraków, Poland. Presentation: Gnuśność i lenistwa a nuda: Dlaczego nuda nie jest tym samym co gnuśność/lenistwo? [Sloth, laziness and boredom: Why boredom is not the same as sloth/laziness?].

29 August – 1 September – 13th ESA Conference, Athens, Greece. Presentation: Disdained or Psychologized: Towards the Sociological Definition of Boredom.

14 August – Summer of Science Studies, Warsaw, Poland. Presentation: Boredom in the work of Academics.

16-17 June – 3rd International Interdisciplinary Boredom Conference, Warsaw, Poland. Presentation: Boredom in the Work of Scientists.

21 April – IV Ogólnopolska konferencja naukowa: „Nuda akademicko – akademicko o nudzie”, Warsaw, Poland. Presentation: „Jakieś takie referaty, które nie wiesz po co zostały stworzone…” O nudzie konferencji naukowych [“Some such presentations that you don’t know why were created…” On Boredom of Scientific Conferences].

________________2016_______________

14-17 September – XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: Solidarność w czasach nieufności, Gdańsk. Presentation: Nuda w środowisku uniwersyteckim [Boredom at the Univeristy Milieu].

9-11 June – 6th Ethnography & Qualitative Research Conference, Bergamo, Italy. Presentation: Boredom and Dirty Work at the University Context.

2-3 June – 2nd International Interdisciplinary Boredom Conference, Warsaw, Poland. Presentation: Bores and Bored: Boredom as an Interactional Phenomenon.

2-3 June – 2nd International Interdisciplinary Boredom Conference, Warsaw, Poland. Presentation: So whimsical that controversial? Between Science and Anecdote – about the Significance of Boredom.

12 May – III Międzynarodowa E-Konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania, Edukacja w zglobalizowanym świecie, Łódź, Poland [online]. Presentation: Istotność nudy w szkole: interdyscyplinarny przegląd badań [The Significance of Boredom: an Interdisciplinary Literature Overview].

22-23 April – III Ogólnopolska konferencja naukowa: „Nuda akademicko – akademicko o nudzie”, Warsaw, Poland. Presentation: Krótka historia nudologii [A short History of Boredology][watch video in Polish].

21-22 April – Sport w Socjologii. Socjologia o sporcie [Sport in Sociology. Sociology on Sport], Poznań, Poland. Presentation: Different types of ballroom dancing. Between sport and serious leisure.

10-13 March – His Master’s Voice 3rd Edition – More After More: Utopias & Dystopias 1516-2016, Kraków, Poland. Presentation: Boredom and melancholy & (dys)topias.

________________2015_______________

12 December – Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka „Dobra robota”, Warsaw, Poland. Presentation: Problemy i trudności w badaniu nudy (na uniwersytecie) [Problems and Difficulties in Researching Boredom (at the University).

25-26 September – Relacje i spotkania jako przedmiot badań, Warsaw, Poland. Presentation: Nudziarze i znudzeni. Relacyjna teoria nudy [Bores and Bored. Relational Theory of Boredom].

15-16 May – 1st International Interdisciplinary Boredom Conference, Warsaw, Poland. Presentation: Boredom is Everywhere: Towards Boredom Studies – Cross-Disciplinary Overview.

14 May – International Interdisciplinary Boredom Conference, Warszawa. Presentation: Nuda a klasa społeczna. Kto się nudził i nudzi najbardziej? [Boredom and Social Class. Who were and is bored the most?].

9-10 April – III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”, Gdańsk, Poland. Presentation: Nuda jako czynnik w edukacji wyższej [Boredom as a Factor in Higher Education].

________________2014_______________

12 December – Konferencja „Wyzwania Nowych Mediów”, Warsaw, Poland. Presentation: E-edukacja: różne oblicza edukacji przez Internet [E-education: Various Forms of Education via Internet].

25-26 September – II Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka, Toruń, Poland. Presentation: Nuda – choroba duszy czy przypadłość ciała? Refleksja nad przyczynami emocji nudy [Boredom – Disease of the Soul or Affliction of the Body? Reflection on Causes of the Emotion of Boredom].

27-29 August – ESA midterm conference: #ethnography: Trends, Traverses and Traditions, Amsterdam, Netherlands. Presentation: BORETHNOGRAPHY – HOW AND WHY ETHNOGRAPHERS GET BORED. Analysis of field boredom by boredom studies.

31 June-1 July – Intellectual Party. Lancaster University Summer Conference, Lancaster, Great Britain. Presentation: Boredom as a social phenomenon. Sociological Conceptualization of Boredom.

16-17 May – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Nudologiczna „Nuda akademicko – akademicko o nudzie”, Warsaw, Poland. Presentation: Percepcja nudy wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego [Perception of Boredom among Students of University of Warsaw].

9-10 May – V Kongres Młodej Socjologii, Kraków, Poland. Presentation: Socjologiczne fetysze. Bariery w uprawianiu socjologii publicznej [Sociological Fetishes. Barriers in Exercising Public Sociology].

25-26 April – I Kongres Doktorantów Instytutu Socjologii UW, Warsaw, Poland. Presentation: Nuda w świetle socjologii emocji [Boredom in the Light of Sociology of Emotions].

10-11 April – Miasto w oczach ludzi. Widzialność ponowoczesnej kultury miejskiej, Poznań, Poland. Presentation: Nuda billboardu. Reklama & Street Art w sferze publicznej miast [Boredom of a Billboard. Advertisement & Street Art in the Public Sphere of Cities].

10-11 April – V Konferencja Dni Socjologii. „Miasto w kulturze. Kultura w mieście”, Warsaw, Poland. Presentation:  Graffiti i street art: między nudą i pasją, buntem i komercją, walką o miasto i sztuką na zamówienie [Graffiti and Street Art: between Boredom and Passion, Revolt and Commercialism, Struggle for City and Art on Order].

3-5 April – IV Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców. „Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań”, Bydgoszcz, Poland. Presentation: Między Akademią a “terenem”. Konflikt ról w praktyce badawczej, przykład autoetnografii [Between Academia and „field”. The Role Conflict in Research Practice, Example of Autoethnography].

10-11 January – Uniwersytet wczoraj i dziś, Lublin, Poland. Presentation: Internetyzacja uniwersytetu. Wpływ Internetu na kształt tradycyjnej dydaktyki uniwersyteckiej [The Internetization of University. The Impact of  Internet on Form of Traditional University Teaching].

________________2013_______________

26-27 October – Wstręt i obrzydzenie, Gdańsk, Poland. Presentation: Wstręt a nuda. Od koncepcji Taedium Vitae do Mdłości Jean-Paula Sartre’a [Disgust and Boredom. From the Concept of Teadium Vitae to Nausée by Jean-Paul Sartre].

25-27 September – Człowiek – istota religijna, Toruń, Poland. Presentation: Religious boredom: od grzechu acedii do „śmierci Boga” [Religious Boredom: from the Sin of Acedia to “Death of God”].

13-14 September – Sens (bez)sens metodologiczny, Rzeszów, Poland. Presentation: Nuda jako temat badawczy socjologii. Triangulacja metod badawczych w konstrukcji definicji operacyjnej nudy oraz konstytucji socjologii nudy [Boredom as a Research Subject of Sociology. Triangulation of Research Methods in Construction of Operational Definition of Boredom and Constitution of Sociology of Boredom].

28-31 August – ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Torino, Italy. Presentation: The Sociologist Dancer – pros and cons of auto-ethnography in studying hidden processes in ballroom dancing.

14-15 May – IV Kongres Młodej Socjologii, Kraków, Poland. Presentation: Ciało na pokaz – percepcja ciała w sportowym tańcu towarzyskim [Body on Display – The Perception of Body in Sport Ballroom Dancing].

%d bloggers like this: