2016: III Konferencja Nudologiczna

date: 24-26 April 2016

venue: Student Government Conference Room (2nd floor), Krakowskie Przedmieście 24, University of Warsaw, Poland

24th April25th April26th April
10:00-10:30 INAUGURATION
Mariusz FINKIELSZTEIN
(University of Warsaw, Poland)
Krótka historia nudologii [VIDEO]
10:30-11:30 HISTORY OF BOREDOM I10:20-12:00 LITERATURE PANEL I11:15-13:00 CINEMATIC BOREDOM I

Natalia Cichoń (UJ)
Jak nudzili się starożytni? Oblicza rzymskiej nudy na podstawie Satyrikonu Petroniusza

Cezary Wąs (UWr)

Kategoria frigidus (nudny) w pismach Erazma z Rotterdamu

Hanna Zwara (UMK)
Piętno epoki oświecenia. Nuda w kontekście warunków bycia oświeconym na przykładzie literatury polskiej XVIII wieku

Ita Głowacka (UWM)
Jak się nudzono wczoraj, a jak nudzimy się dziś? Poszukiwanie odpowiedzi w literaturze przeszłej i współczesnej

Marta Nowak (UAM)
Jak Ania Shirley pokonała nudę i zwyczajność Avonlea? Ponowne nazywanie jako akt kreacyjny
Agnieszka Kiejziewicz (UJ)
Ekranowa nuda czy estetyczna przyjemność? Recepcja Slow cinema na przykładach zaczerpniętych z badań nad kinem japońskim

Mateusz Żebrowski (UŁ)
Nuda oraz jej brak w filmach twórców ojczyzn magicznych

Łukasz Kolender (UJ)
Nuda jako środek filmowego wyrazu. Przypadek kina strukturalnego
11:45-13:15 HISTORY OF BOREDOM II12:15-13:30 LITERATURE PANEL II13:45-15:15 CINEMATIC BOREDOM II
Ewa Modzelewska (UJ)
„Ostatni stopień wszystkich nieszczęść” czy bogini? Rozważania o rozumieniu nudy w romantyzmie

Syma Marta Al Azab, Damian Wesołek (UAM)
Z wizytą u doktora Lerivière – medykalizacja kobiecej nudy epoki fin de siecle’u

Andrzej Molenda (UJ)
Wybrane aspekty nudy religijnej
Marek Jedliński (UAM)
Nuda i czas – przypadek Obłomowa

Łukasz Głos (KUL)
Poetyka i semantyka nudy
w prozie Marka Hłaski
Adriana Brenda-Mańkowska (UW)
Śmiertelna nuda i nudna groza, czyli nuda jako tło w filmach paradokumentalnych

Karolina Klimczak (UJ)
Znudzeni ponowoczesnością. O nudzie w filmach Hala Hartley’a
14:30-15:45 SOCIOLOGY PANEL14:30-15:45 ACADEMIC BOREDOM
Małgorzata Kubacka (UAM)
Problemy badań nad zjawiskiem nudy w socjologii

Marta Kierska (UŚ)
“Dziara” – sposób na więzienną nudę

Marlena Sędłak (UPJPII)
Nuda w XIX-wiecznym Kwango
Paulina Puszcz, Agata Majewska (UO)
Przeciwdziałanie nudzie skuteczną profilaktyką w pracy z dziećmi i młodzieżą

Anna Kizeweter (UW)
Nuda szkolna (de)motywuje. Elementy pedagogiki przeżyć przeciwdziałają nudzie  edukacji
16:00-17:15 LIQUID MODERNITY BOREDOM16:00-17:45 CULTURE PANEL

Adriana Sajur (UMCS)
Gdy kultura umiera z nudy, rodzi się nowy człowiek?

Rafał Węgrzyn (SWPS)
Cyfrowe remedium czyli sposoby na raczenie sobie z nudą w Internecie

Karolina Kabzińska (UAM)
Czy chcemy zabić nudę? – czekanie w kulturze nadmiaru
Michał Sadowski (UŁ)
Prezentacja nudy w grach komputerowych

Martyna Kasprzak (UJ)
Nuda jako bodziec dla artysty. Na przykładzie prac Johna Cage’a i Roberta Rauschenberga
17:30-18:45 OPEN PANEL
Ewa Kosturkiewicz (UAM)
Wpływ nudy na rozwój astronomii

Monika Wasilonek (UMCS)
Między nudą
a standaryzacją: współczesna przestrzeń publiczna miasta


Patrycja Grzyś (UG)
“Jeśli nie umrzemy tutaj to czy pójdziemy dalej?” Psychogeografia jako odpowiedź na miejską nudę
%d bloggers like this: